دسته: بیانات

خرداد ۱۰, ۱۴۰۱
ویژه نامه نکوداشت مقام علمی حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملی

ویژه نامه نکوداشت مقام علمی حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملی

داي حق استاد و شاگردي نسبت به حضرت استاد حسن‌زاده آملي است که بالحق و الصدق أقول ایشان بر گردن همه ما حق حيات دارد. چون ایشان بحق محيي است، مظهر اسم محيي خدا است و تمام هست و نيست خود را در راه کسب علم معرفت و ترويج علوم و معارف و تربيت نفوس و نيروهاي مستعد فدا کرد و در این مسیر سر از پا نشناخت، لذا اداي حق چنين شخصي و چنين شخصيتي که بر دوش حقیر سنگینی می‌کرد و نیز می‌کند، ايجاب ‌کرد که من در برابر خواسته عزیزان دست‌اندر کار سر تسليم فرود بياورم و همان‌طور که عرض کردم جسارت به خرج بدهم و در محضر شما بزرگان که هر کدام پيغمبر يک امتي هستيد تصديع کنم. لذا پيشاپيش از شما عزيزان که در محضر شما سخن مي‌گويم عذرخواه هستم و هم از حضرت استاد حسن‌زاده آملي که با همه بي‌لياقتي‌هاي من تحمل مي‌کنند که من در باب شخصيت ايشان به خودم اين جسارت را بدهم و عرايضي را به محضر شما تقديم بکنم

خرداد ۹, ۱۴۰۱
راه تقویت اراده و ترک گناه

راه تقویت اراده و ترک گناه

همه كم و بيش با مانورهاى نظامى آشنا هستيم و يا لا اقل وصف آنها راشنيده ايم. در عملياتى كه به عنوان مانور نظامى انجام مىشود، از دشمنى كه به حسب واقع دشمن باشد، خبرى نيست، بلكه دشمنى را فرض مى كنند و مواضعى نيز بدان اختصاص مى دهند، آن گاه سربازان و نيروهاى خودى را به مقابله جدى با دشمن فرضى فرا مى خوانند، در اين مقابله، نيروهاى خودى توان رزمى خود را مى شناسند و باور مى كنند كه اگر روزى با دشمن واقعى مواجه گردند، توان جنگيدن و مقابله با آنها را دارند و بدون احساس ضعف، با آنها خواهند جنگيد.