دسته: بیانات

خرداد ۱۰, ۱۴۰۱
انسان کامل

انسان کامل

جناب حافظ یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر…

خرداد ۱۰, ۱۴۰۱
تشبیه و تنزیه

تشبیه و تنزیه

خواجه نصیر در اوایل کتاب اوصاف الاشراف تشبیه و تنزیه صرف را محکوم و مردود دانسته است. محی الدین عربی…