« زندگی نامه​ »

تحصیل

آغاز طلبی
۱۳۳۶

آیت الله حسن رمضانی به سال ۱۳۳۶ هـ.ش در روستای قدمگاه نیشابور (استان خراسان) به دنیا آمد.
پس از گذراندن دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان به خاطر علاقه و دلبستگی به حوزه، وارد مدرسه آیت الله العظمی میلانی (قدس سره) شد. تحصیلات حوزوی این استاد فرزانه پس از اندکی توقف ـ که دوران خیلی سختی بود ـ در مدرسه آقای مصباح ادامه پیدا کرد. ایشان در این مدرسه کتاب های جامع المقدّمات، سیوطی و مغنی را طی سه سال در محضر استادان مربوطه تلمذ کردند.
حضرت استاد، سپس به مدرسه بعثت تحت اشراف آیت الله میرزا حسنعلی مروارید (قدس سره) مراجعه کرد و در آن مدرسه کتاب های معالم، شرح لمعه، اصول الفقه، رسائل و مکاسب را در محضر اساتیدی همچون عبد الجواد غرویان، شیخ مرتضی و شیخ مهدی مروارید و … دامت براکاتهم استفاده کرد.
از دیگر اساتید ایشان در مشهد حضرت آیت الله سید عزالدین زنجانی (ره) است که بدایه الحکمه، نهایه الحکمه، شرح منظومه حکیم سبزواری و قسمتی از درس خارج فقه قضا را در محضر ایشان استفاده کرده است.
این زمان مصادف با اوج گرفتن مسائل انقلاب اسلامی ایران بود که حضرت استاد نیز در این فعّالیّت های انقلابی شرکت می کرد.

در محضر علامه

اصلی ترین و مهمترین استاد ایشان در هیئت، اخلاق، فلسفه و عرفان، حضرت آیت الله علّامه حسن زاده آملی دامت برکات وجوده الشریف بوده است و حضرت استاد با حضرت علامه، رابطه نزدیکی داشته و دارد.

در محضر ...
۱۳۶۱

ایشان در سال ۱۳۶۱ به قصد ادامه تحصیل به شهر مقدس قم هجرت کردند.
ایشان پس از ورود به قم ابتدا نزد اساتیدی همچون آقا سیّد علی محقق داماد و آیت الله علوی گرگانی (دامت براکاتهما) تتمه درس سطح را که شامل بخشی از مکاسب و کفایه بود خواند و سپس در درس خارج حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه) در فقه و اصول، آیت الله مکارم شیرازی در اصول، آیت الله جناتی شاهرودی و آیت الله میرزا هاشم آملی (رحمة الله علیه) در فقه شرکت کرد. حضرت استاد رمضانی، از محضر حضرت آیت الله بهاء الدینی (رضوان الله علیه) و مرحوم حیدر آقا معجزه (رضوان الله علیه) نیز استفاده ها کرده است و حیدر آقا معجزه، استاد عرفان عملی ایشان نیز بود.

تجربیات

عرفان
۱۳۹۷ — حالا
فلسفه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
فقه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵

دروس برگزار شده

خمسه العشر (پایان) ۱۰۰%
خمسه العشر (پایان)
صحیفه سجادیه (پایان) ۱۰۰%
صحیفه سجادیه (پایان)
آغاز و انجام (پایان) ۱۰۰%
آغاز و انجام (پایان)

دروس در حال برگزاری

رساله سه اصل (برگزار) ۵۰%
رساله سه اصل (برگزار)
قرآن عرفان برهان (برگزار) ۵۰%
قرآن عرفان برهان (برگزار)
عده الداعی (برگزار) ۵۰%
عده الداعی (برگزار)
انسان کامل (برگزار) ۵۰%
انسان کامل (برگزار)