همایش بررسی تاریخ عرفان و تصوف شیعی

نخستین همایش ملی بررسی تاریخ عرفان و تصوف شیعی ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ با حضور روحانیون، اساتید، اندیشمندان و صاحب نظران به ویژه استاد گرانقدر حسن رمضانی در دانشگاه آزاد یاسوج برگزار شد.

حضرت استاد رمضانی در مراسم افتتاحیه این همایش در تشریح مبانی و فرایند عرفان نظری و عملی در بین علمای شیعی گفت: بدون شك عرفان و طی طریقی كه مد نظر اسلام است آن عرفانی است كه منجر به رفع منیت از انسان و رهایی او از تعلقات مادی و دنیوی شود.

استاد رمضانی افزود: عرفان حقیقی و اصیل از نظر اسلام و تشیع همان معرفتی است كه ریشه در سنت نبوی و سیره علوی دارد.

ایشان، با بیان اینكه مراحل سیرو سلوك عرفانی را آنگونه كه شایسته است ، مرحله به مرحله و منزل و به منزل باید پیمود، اظهار داشت: عارف حقیقی در هر مرحله ای در واقع حجابی را از حجاب ها دور می اندازد و در نهایت به حق می رسد.

استاد برجسته عرفان گفت: میان عرفان نظری و عملی تفاوت های زیادی وجود دارد و در حقیقت عرفان عملی و همان طی طریق انسان برای رسیدن به معرفت خدا بر عرفان نظری تقدم دارد.

استاد رمضانی تصریح كرد: علمای برجسته شیعی در راس آنها حضرت امام خمینی (ره) و همچنین مقام معظم رهبری نیز بر روی عرفان عملی به معنای واقعی و اصیل نیز تاكید دارند.

ایشان، رابطه و فلسفه وجودی تصوف شیعی، واقعی و اصیل را باعرفان عملی اصیل و واقعی در امتداد همدیگر دانست و افزود: برخی ها مبانی نظری و لغوی این دو واژه را با معانی واقعی آنها یكی دانسته اند و متاسفانه با این تفكر امروزه شاهد بدنام كردن تصوف و صوفی گری شیعی در عالم اسلام و بین مسلمانان هستیم.