حضرت آیت الله رمضانی : شهید مطهری بحق معلم عصر است

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم در تاریخ ۱۲ اردبیهشت ماه ۱۳۹۸ شاگردان حضرت استاد آیت الله رمضانی از مقام علمی ایشان تقدیر به عمل آوردند.

حضرت استاد در این دیدار با تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت شهید مطهری و روز معلم در مورد شخصیت والای شهید مطهری مطالبی را بیان داشتند.

ایشان هم و غم شهید مطهری را تبیین حقایق و معارف و بر اساس نیاز قلم زدن دانستند و خصوصیت بارز شهید مطهری را استفاده از دو چشمه سرشار معرفت،یعنی علامه طباطبایی(ره) که آینه عصمت بود و حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) که نبوغ سرشار داشت، دانستند. .

حضرت استاد در ادامه بیان فرمودند: آثار شهید مطهری طاهر و مطهر و نسبت به آثار بقیه اساتید روانتر و سهل الوصول تراست.ایشان به اعتبار آثار و خون پاکش بحق معلم عصراست. اگر شهید مطهری رساله عملیه می نوشت قطعا از مراجع بزرگ عالم تشیع می شد،اما نیاز جامعه و نسل جوان را در جای دیگری تشخیص داد.

استاد رمضانی در مورد نیاز جامعه امروز فرمودند: یک درصد از نیازهای جامعه دانشگاهی و امروزی فقهی است که البته باید به این نیاز پاسخ درخورد داده شود. اما اکثر نیازها حول مسائل معرفتی و عقیدتی مجتمع شده است.ما به عنوان معلم که لباس پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله ) را به تن کرده ایم در صورتی می توانیم نیاز جامعه را پاسخ دهیم و از بقیه دستگیری کنیم که اول خودمان را در یابیم و استحکام شخصیت پیدا کنیم و دعا کنیم که ظاهر و باطنمان یکی باشد.

حضرت استاد رمضانی در پایان به خلاء حضور اساتید اخلاق اشاره کرده و فرمودند:

امروز جای بهجت ها و آقا مجتبی تهرانی ها که هم استاد اخلاق و هم اهل عمل بودند بسیار خالی است که انشاالله این خلاء به برکت حضور طلاب مهذب پر شود.