دوره شرح مثنوی معنوی

حاوی دعا های پانزده گانه اما سجاد علیه السلام که انواع دعا را متناسب با انواع دعاکنندگان بیان می کنند

ارسال شده در آثار, دوره

۵ نظر

یک نظر بنویسید