بحثی خواندنی درباره نحس و سعد بودن ایام

  • دوشنبه - 30 دی 1398
  • بحثی خواندنی درباره نحس و سعد بودن ایام (گفتگو با استاد برجسته حکمت و عرفان، آیت الله حسن رمضانی )   سوال: آیا 13 نحس است ؟ آیا نحس بودن یا سعد بودن واقعیت دارد؟   پاسخ: نظریات محققان و حکما در این‌باره متفاوت است. برخی از حکمای زمان ما، رسما این نحوست ...

    گالــــری