توجه به رازقيت ‏خدا و ترك گناه

 • شنبه - 5 بهمن 1398
 • همان طور كه ذكر شد نخستين كارى كه امام حسين عليه السلام از مرد عاصى خواست‏ تا قبل از ارتكاب معصيت آن را به جا آورد اين بود كه تصميم بگيرد رزق خدا را نخورد. اكنون ببينيم چرا آن حضرت، گناه كردن را به نخوردن ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . خواجه نصیر, عرفا را از انبیا بالاتر معرفی کرده؟!..

 • پنجشنبه - 5 دی 1398
 • خواجه نصیر میفرماید: _گناهِ عامه ی مردم همان ترک واجب و ارتکاب به حرام است و توبه اش هم اینطور قابل تصور است که بگوییم از ترک واجب برگردد یا از ارتکاب حرام دست بردارد. _در قسم دوم که ترک اولی هست، این را میفرماید: گناه پیامبران؛ ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . گناه چیست؟

 • چهارشنبه - 4 دی 1398
 • گناه نباید معطوف به این بوده باشد که صغیره است... یا کبیره... گناه یعنی برابر جبار آسمان و زمین قد علم کردن... گناه یعنی تجاوز به حدود الهی... گناه یعنی جابه جا کردن قطعات پازل هستی... گناه یعنی چیزی را در جای خودش قرار ندهد... و چیزی را که میلش ...

  گالــــری