شرح کتاب اوصاف الاشراف . توبه و استغفار از پیغمبر؟!…

  • پنجشنبه - 5 دی 1398
  • پیغمبر اکرم(ص) میفرماید: «"اِنَّهُ لِیُغانُ قَلبی وَ اِنّی لَاَستَغفِرُاللّهَ کُل یوم سَبعَینَ مَرَة"  "اگر من در هرشبانه روزی ۷۰بار استغفار نکنم، دلم میگیرد."» _این چه استغفاری است؟ چه گناهی است که از پیغمبر سرزده که استغفار میکند؟ _همینقدر که براساس انجام وظیفه ی رسالت، توجه به این دارد...، ...

    گالــــری