وجوب زکات فطریه؛ بیانگر دستیابی انسان به کمال معنوی با عبادت و عمل توأم

  • چهارشنبه - 5 خرداد 1400
  • یکی از واجبات مالی که باید با قصد قربت پرداخت شود، زکات فطره یا همان فطریه است. مسلمانان بعد از یک ماه روزه‌داری در ماه مبارک رمضان در روز عید فطر که اولین روز از ماه قمری شوال است، پیش از شرکت در نماز عید ...

    گالــــری