شباهت عرفان نظری با کلام

 • دوشنبه - 24 آذر 1399
 • همانگونه که علم کلام به استدلال های عقلی و برهانی به عنوان ابزار تبیین نگاه میکند نه ماخذ و منبع, عرفان نظری نیز نگاهش به استدلل و  برهان همینگونه است. چون  همانگونه گه پیشتر تاکید کردیم,در عرفان نظری , ماخذ و منبع , تزکبه و ...

  خشیت؛ تا رسیدن به “وحدت” باقی است…

 • دوشنبه - 15 اردیبهشت 1399
 •               خواجه نصیر در پایان فصل رجاء چنین میفرماید: «چون سالک به درجه ی رضا رسد، خوف او، به امن بدل شود.» (1)«اولئک لهم الان و هم مهتدون» (2) نه او را از هیچ مکروهی کراهیت باشد(3) و نه به هیچ مطلوبی رغبت بود(4) و این امن ...

  «فلسفه» در تعامل فرهنگی ضروری است و جایگزینی ندارد

 • چهارشنبه - 2 بهمن 1398
 • «فلسفه» در تعامل فرهنگی ضروری است و جایگزینی ندارد آیت‌الله رمضانی گفت: اگر تعامل ممکن نیست مگر با توجه به زبان مشترک و اگر زبان مشترک بین همۀ انسانها، عقل و اندیشه و تفکر است. در تعامل فرهنگی فلسفه ضروری است و جایگزینی ندارد.   به گزارش خبرنگار ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . توبه خاص

 • جمعه - 6 دی 1398
 • از متن کتاب: «اما ناکردن فعلی که از قِسم سِيُّم باشد،(۱) و کردن فعلی که ازقِسم چهارم باشد(۲). و از معصومان ترک اولی ناپسندیده باشد، وتوبه ی ایشان از ترک اولی است.» (۱)قِسمِ سِیُّم؛ یعنی "مستحب" (۲) قسم چهارم؛ یعنی "مکروه" انجام دادن مکروه یا انجام ندادن مستحب؛ ...

  گالــــری