کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: عرفان در آینه قرآن و روایات

  • یکشنبه - 6 بهمن 1398
  • کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: عرفان در آینه قرآن و روایات با ارائه استاد، آیت الله حسن رمضانی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. حضرت استاد رمضانی، کتابی درباره عرفان در قرآن جهت پاسخ به شبهات منکران عرفان اسلامی نوشته اند که ...

    گالــــری