جهنم همان باطن دنیاست…

 • شنبه - 5 بهمن 1398
 • دنيا را دو صورت است: _يكى ظاهرى _و ديگرى باطنى.   ظاهر دنيا همين است كه مردم شاهد آن هستند و خداوند درباره آن مى‏ فرمايد: «يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا و هم عن الاخرة هم‏غافلون» اينان از زندگى دنيا همین ظاهر را میدانند و از آخرت غافلند. و اما ...

  جهنم یا بهشت در انسان است…

 • شنبه - 5 بهمن 1398
 • رابطه اعمال انسان با شخصيت وى: انسان در جهنم یا بهشت نیست؛ بلکه جهنم یا بهشت در انسان است. اكنون كه دانستى رابطه بهشت و جهنم با اعمال انسان چه نوع رابطه ‏اى است، وقت آن رسيده تا بدانى رابطه اعمال انسان با خود او چگونه است.   طبق ...

  رابطه بهشت و جهنم با اعمال انسان

 • شنبه - 5 بهمن 1398
 • رابطه بهشت و جهنم با اعمال انسان چه نوع رابطه ‏اى‏است؟ آيا بهشت ‏يا جهنم جايى است ‏ساخته و پرداخته، بدون آن كه خود انسان درساختن آن نقشى داشته باشد؟ آيا انواع عذاب ‏ها و تنعماتى كه در بهشت و جهنم ‏وجود دارند، امورى هستند كه از ...

  چگونه باید متقی شد؟..

 • شنبه - 5 بهمن 1398
 • راه با تقوا شدن چیست؟   جهت ايجاد تقوا و پرهيزكارى، ابتدا بايد ايمان به غيب را كه شامل ‏ايمان به مبدا و معاد و ايمان به تبعات اعمال است تقويت كرد و گرنه كسى كه‏ عقيده ندارد و يا از عقيده متزلزل و ناپايدارى برخوردار است، نمى‏ ...

  عوامل گناه چيست؟

 • شنبه - 5 بهمن 1398
 • عوامل صدور گناه چيست؟ اصولا چرا شخص مسلمان و مؤمن، تن به معصيت مى ‏دهد؟   پاسخ: چند امر است كه هر كدام از آنها در صدور گناه دخيل هستند كه عبارتند از: الف)عدم ايمان يا ضعف آن به مبدا و معاد و تبعات اعمال; ب)غفلت; ج)ضعف اراده در مقابل كوران غرايز ...

  اهمیت تقوا

 • شنبه - 5 بهمن 1398
 • يكى از امورى كه در فرهنگ اسلامى از اهميت فوق العاده ‏اى ‏برخوردار است و بلكه به حق مى ‏توان گفت اساس تمام كمالات و ترقيات ‏روحانى و معنوى انسان است، تقوا و دورى از آلودگى‏ ها و گناهان ‏است. زيرا آدمى اگر بخواهد به راه ...

  گالــــری