معرفی کتاب ولایت تکوینی

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  • معرفی کتاب های عرفانی کتاب ولایت تکوینی. نوشته علامه حسن زاده آملی   اين كتاب كه درباره يكى از موضوعات اصيل معارف انسانى و يكى از مسائل مهم عرفانى تأليف شده، به خواننده خود القاء مى كند: انسان در ترقيات و عروجات خويش به مرحله اى دست مى ...

    گالــــری