ای کاش مرثیه خوان بودم…

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  •  نگاه علامه طباطبایی به عزاداری برای امام حسین (ع)   ای کاش مرثیه خوان بودم علامۀ طباطبایی شرکت در مجالس روضه سیّد الشهداء علیه السلام را برای خود یک کمال محسوب می‌ کرد، ولی در عین حال، خود را لایق آن نمی‌ دید که به عنوان یک عضو ...

    گالــــری