معرفی رساله مكاتبات (مصحح حضرت علامه حسن زاده)

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  • معرفی کتاب های عرفانی   تصحيح رساله مكاتبات‏   رساله مكاتبات مجموعه اى است نفيس. حاوى مباحث عالى عرفانى و فلسفى كه بر اثر مكاتباتى بين دو عالم بزرگ قرن حاضر يكى عارف نامدار و حكيم متأله آقا سيد احمد كربلائى و ديگرى فقيه و اصولى بارع و حكيم ...

    معرفی کتاب عرفان و حکمت متعالیه

  • جمعه - 4 بهمن 1398
  • معرفی کتاب های عرفانی  کتاب عرفان و حكمت متعاليه‏   مروری بر آثار و تالیفات علامه حسن زاده- نوشته آیت الله حسن رمضانی     عرفان و حكمت متعاليه‏ از آنجا كه مرحوم صدر المتألهين (قدس سره القدوسى) حكمت متعاليه را بر اساس برهان و عرفان، آن هم معاضد به كتاب و ...

    گالــــری