شرح کتاب اوصاف الاشراف . چطور از قوه غضب نجات یابیم؟

  • دوشنبه - 14 بهمن 1398
  • بعضی دوستان میگویند ما عصبانی میشویم با زن و بچه و دوست... قوه غضبمان قوی هست؛ چه کنیم که خودمان را از این مصیبت نجات دهیم؟   من( حضرت استاد رمضانی) دو توصیه به این عزیزان دارم: 1) اینکه غذاهای حیوانی مخصوصا آنهایی که خون جهنده دارند مثل ...

    گالــــری