واسطه فیض …

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  • در روایات هست که پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: « أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَهُ رُوحِی» یا «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَهُ نُورِي»، یا در روایت دیگر آمده « أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَهُ الْعَقْلُ»، یا در روایت دیگری هست «اول ما خلق اللّه الماء» یا در روایت دیگری آمده «أَوَّلُ مَا خَلَقَ ...

    تفسیر آیه «دنا فتدلی» چگونه می شود؟

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  • تفسیر آیه «دنا فتدلی» چگونه می شود؟   پاسخ استاد رمضانی: ـ پیغمبر اکرم (ص) نزدیک شد «دَنَا»، «فَتَدَلَّى» پس تدلی پیدا کرد، یعنی آویزان شد یا چسبید. اینها کنایه است از شدت نزديكى که اهلش متوجه می‌ شوند. ظاهرش همین چیزی است که عرض می‌ کنم اما ...

    گالــــری