حضرت رسول اکرم (ص) چه جایگاهی در عرفان اسلامی دارد؟

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  • پاسخ های استاد، آیت الله حسن رمضانی درباره سوالاتی از مقام رسول الله صلی الله علیه و آله در عرفان اسلامی به طور کلی حضرت رسول اکرم (ص) چه جایگاهی در عرفان اسلامی دارد؟ ـ جایگاه حضرت محمد(ص) در عرفان اسلامی، جایگاه بسیار رفیعی است. محیی الدین ...

    گالــــری