شکر و کفر…

 • پنجشنبه - 9 مرداد 1399
 •                 شکر را خیلی دستِ کم میگیریم؛ و معمولا هم مبتلای به کفر میشویم از این لحظات و فرصت هایی که در اختیارمان قرار می‌گیرد، آنطوری که باید بهره بگیریم و استفاده کنیم، انصافا نیست؛ امکانات را هدر می‌دهیم، وقت را...جوانی را... آن فرمایش متین و زیبای حضرت ...

  زندگی ما، با زندگی حیوانات چه تفاوتی دارد؟

 • پنجشنبه - 14 فروردین 1399
 •                   سالک نسبت به آنچه از او فوت شده باید محزون باشد؛ نسبت به آنچه از دست رفته... چه اجتناب گناه از او فوت شده  یا انجام طاعت...  یا فرض کنید خوابیدن های بی حساب و بی کتاب؛ خوردن های بی حساب و بی کتاب... گذراندن ...

  مفهوم‏شناسی ریاضت‏

 • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
 • عرفان عملی/ مراحل سیر و سلوک/ریاضت چیست؟   مفهوم‏شناسی ریاضت‏ ریاضت در لغت، مصدر فعل راض یروض است، در برخی از کتاب‏های لغت آمده: راض المهر ای ذلله و طوعه و علمه السیر یعنی فلانی کره اسب را رام کرد و آن را منقاد خود نمود و به او ...

  گالــــری