توجه به رازقيت ‏خدا و ترك گناه

  • شنبه - 5 بهمن 1398
  • همان طور كه ذكر شد نخستين كارى كه امام حسين عليه السلام از مرد عاصى خواست‏ تا قبل از ارتكاب معصيت آن را به جا آورد اين بود كه تصميم بگيرد رزق خدا را نخورد. اكنون ببينيم چرا آن حضرت، گناه كردن را به نخوردن ...

    اهمیت تقوا

  • شنبه - 5 بهمن 1398
  • يكى از امورى كه در فرهنگ اسلامى از اهميت فوق العاده ‏اى ‏برخوردار است و بلكه به حق مى ‏توان گفت اساس تمام كمالات و ترقيات ‏روحانى و معنوى انسان است، تقوا و دورى از آلودگى‏ ها و گناهان ‏است. زيرا آدمى اگر بخواهد به راه ...

    گالــــری