محبت به ائمه ی اطهار؛ دست در دست خدا نهادن…

 • چهارشنبه - 7 آبان 1399
 •               وصول تدریجا آغاز میشود و یک آثاری هم در شخص بوجود آمده، یک چشمه هایی به او نشان داده اند. یک آثاری در خودش مشاهده میکند, اینجا محبت در انسان بوجود می آید و قطعا محبت , مراحل آغازین دارد, مراحل متوسط دارد, مراحل نهایی دارد. اگر ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف (کوتاهترین و اطمینان بخش ترین راه…)

 • یکشنبه - 1 دی 1398
 • «فاُولئِک مَعَ الَّذینَ اَنعم اللّه عَلیهِم مِن النَّبینَ و الصِّدیقینَ و الشُّهدا و الصّالِحینَ » (آیه 69 سوره مبارکه نساء) آیات مربوط, صدیقین ومعصومین و انبیا رادر یک سلک آورده اند . _"مُنعِم عَلَیهِم" کسانی هستند که؛ از نظر "عقیده و فکر" درست هستند و هم از ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف. تمسک به انسان کامل

 • پنجشنبه - 28 آذر 1398
 • در اوایل بحث خواجه می فرماید که ما باید متوجه باشیم که ناقصيم؛ و کاملی در کار است. (با تقرب به او من کامل میشوم). ما باید این عقیده را در خود به طور جزمی داشته باشیم که ما ناقصيم؛ او کامل است و کمال ما ...

  گالــــری