حقیقت عرفان چیست؟؟

 • سه شنبه - 25 شهریور 1399
 •                   اصل و حقیقت عرفان به فعلیت رسیدن انسان است. یعنی شخصی که منغمر در کثرات خلقی است، از کثرت به وحدت سفر کند و در خدا فانی شده و بعد از فناء فی الله، به بقاء خدا باقی شود و به قول مولوی: از مقامات تبتل، ...

  معرفی رساله لقاء الله علامه حسن زاده آملی

 • دوشنبه - 7 بهمن 1398
 • معرفی کتاب های عرفانی رساله لقاء الله‏ نوشته علامه حسن زاده آملی   اين رساله بسيار عزيز كه قرة العين و محبوب سلاك راه دوست و عشاق كوى يار است، در يكى از مسايل مهم و دقيق عرفانى يعنى «لقاء الله» بحث مى كند. حضرت استاد حسن زاده آملی ...

  درکِ معنای «وحدت وجود»

 • دوشنبه - 30 دی 1398
 • فهم وحدت وجود برای رسیدن به حقیقت توحید وجود و درکِ معنای «وحدت وجود» افزون بر لزومِ داشتنِ استعدادی بالا و ذوقی ویژه و حسن ظنّ به بزرگان اهل معرفت، بهره گرفتن از سیر و سلوکِ علمی و عملی امری اجتناب‌ناپذیر و غیر قابل انکار است؛ ...

  گالــــری