وحدت حوزه و دانشگاه؛ یک آرزو!..

  • سه شنبه - 29 بهمن 1398
  •       جناب جلال آل احمد رحمة الله علیه یک جمله ی بسیار دلنشین و زیبا، در کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران دارد، که میفرماید: قبل از این تطورات صنعت و تکنیک و توسعه، (به قول امروزی ها، مدرنیته) در تمام شرق و غرب، مراکز و حوزه ...

    گالــــری