از خاطرات بسیار زیبا و دلنشین مرحوم مهندسی

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  • خاطره از زبان استاد رمضانی: یکی از خاطرات بسیار زیبا و دلنشین مرحوم مهندسی را که خود ایشان برای من نقل کردند و شاید هم برای دیگران نقل کرده باشند، نقل می‌کنم. _ایشان یک وقتی فرمودند که یک پیکان داشتم، مدلش را هم گفت که از خاطرم ...

    گالــــری