اهمیت تقوا

  • شنبه - 5 بهمن 1398
  • يكى از امورى كه در فرهنگ اسلامى از اهميت فوق العاده ‏اى ‏برخوردار است و بلكه به حق مى ‏توان گفت اساس تمام كمالات و ترقيات ‏روحانى و معنوى انسان است، تقوا و دورى از آلودگى‏ ها و گناهان ‏است. زيرا آدمى اگر بخواهد به راه ...

    گالــــری