کلیپ کوتاه از بیانات حضرت استاد (حقیقت مذاکره و نگاه به غرب)

  • پنجشنبه - 29 آبان 1399
  •       [video width="720" height="576" mp4="http://ostadramezani.ir/wp-content/uploads/2020/11/استاد-رمضانی.mp4"][/video]      

    گالــــری