آیـا«روح» ترسنـاک است؟

  • سه شنبه - 8 بهمن 1398
  • استاد رمضانی خراسانی در گفت‌وگو با قدس/ پاسخهای خواندنی استاد حسن رمضانی خراسانی به پرسشهایی درباره روح ؛   حقیقت و ماهیت روح چیست و چه مقدار می‌توان روح را شناخت؟ - اگر مراد از حقیقت و ماهیت، کنه ذات روح است، باید در پاسخ گفت نه تنها ...

    گالــــری