شرح کتاب اوصاف الاشراف .آیا نسبیت قائل شدن برای اخلاق صحیح است؟

  • یکشنبه - 1 دی 1398
  • برخی روشن فکر مآب ها میفرمایند؛ دروغ و قبح آن، صدق و حسن آن، "نسبی" است. وقائل به نسبیت اخلاق میشوند. بین "اولا وبالذات" و "ثانیا و بالعرض "باید فرق گذاشت. گاهی پیش میاید که؛ اگر راست بگویی، مسئله‌ای به وجود می آید. و اگر کذب بگویی، ...

    گالــــری