زیج

 • جمعه - 2 اسفند 1398
 •   در منزل تفکر و فکر، که یک سیر و حرکت است، ما باید، برای مبدأ سیر و حرکت یک آغازی داشته باشیم؛ چون حرکت، بدون مبدأ سیر، معنی ندارد؛ مبدا، منتها و مراحل و منازل فی مابین می‌خواهد. مبدا فکر، آیات است؛ چه آیات آفاقی وچه ...

  تفکر در آیات آفاقی و آیات انفسی

 • شنبه - 26 بهمن 1398
 •       خواجه نصیرالدین در کتاب اوصاف الاشراف در فصل تفکر، به علم هیئت، علم اعداد، علم آفاق اشاره می‌کند؛ که اگر انسان از این علوم و فنون سر در بیاورد و از این مسیر پیش برود، تفکر او خیلی عمیق و دقیق می‌شود، و این تفکر به ...

  به دنبال کسب باش!

 • شنبه - 26 بهمن 1398
 • جناب صاحب ریاض(آقا سید علی) در شرح المختصر نافع محقق حلی (ریاض المسائل، شرح المختصر النافع علامه حلی است) ایشان وقتی به بحث "معرفت وقت قبله" کتاب صلاة مختصر، رسید، دید بدون هیئت نمیشود خلاصه به فکر این افتاد کسی را پیدا کند و پیش او هیئت بخواند گفتن ...

  محکوم کردن علم هیئت از طرف طلبه ها!

 • شنبه - 26 بهمن 1398
 •         در ایام درس خدمت حضرت استاد علامه، درسها را میبردیم تکثیر میکردیم، برای سایر اعضای درس؛ در این پاساژ قدس؛ _یک هو یک طلبه ای آمد و گفت: اینها چیه! _گفتم هیئت _گفت چی؟!! _گفتم بله _نگاه کرد و کنار گذاشت _و بعد آقا گفت: شما هم میخواهید؟ _طلبه گفت اینها مال ...

  وضعیت علم هیئت و نجوم در حوزه و دانشگاه

 • شنبه - 26 بهمن 1398
 • امام علی امیرالمومنین (ع) میفرماید: «رَحِمَ الله امْرَاً عَرِفَ مِنْ اَيْنَ و في اَيْنَ وَ اِلي اَيْنَ» رحمت خدا بر آن کسی که سرش را بالا کند و بفهمد کجاست؛ در چه شرایطی هست و میخواهد به کجا رود... _این فرد مورد رحمت خداست _چرا؟ _چون فکر می‌کند؛ اندیشه دارد؛ ...

  گالــــری