وضعیت علم هیئت و نجوم در حوزه و دانشگاه

  • شنبه - 26 بهمن 1398
  • امام علی امیرالمومنین (ع) میفرماید: «رَحِمَ الله امْرَاً عَرِفَ مِنْ اَيْنَ و في اَيْنَ وَ اِلي اَيْنَ» رحمت خدا بر آن کسی که سرش را بالا کند و بفهمد کجاست؛ در چه شرایطی هست و میخواهد به کجا رود... _این فرد مورد رحمت خداست _چرا؟ _چون فکر می‌کند؛ اندیشه دارد؛ ...

    گالــــری