آیا به نظر امام، از فلسفه و عرفان، معرفت حاصل نمی‌ شود؟ (پاسخ به برداشتی از استاد حکیمی)

  • سه شنبه - 1 بهمن 1398
  • پاسخ به شبهات پاسخ به برداشتی از استاد حکیمی   آیا به نظر امام، از فلسفه و عرفان، معرفت حاصل نمی‌ شود؟ حضرت امام خمینی (ره) فرمایشی را درباره معارف قرآن فرموده‌ اند که آقای حکیمی از آنها مثل دیگر موارد استفاده ابزاری کرده است. ایشان در صفحه 91 ...

    مکتب تفکیک و نو مخالفان فلسفه

  • دوشنبه - 30 دی 1398
  • مکتب تفکیک و نو مخالفان فلسفه تفكيكيان پيشين و مكتب معارفي مشهد با صراحت تمام و با تمسّك به برخي روايات كه تصريح مي ‌كنند «ان دين الله لايصاب بالعقول؛ با عقل ‌ها نمي‌ توان به دين خدا دست يافت» اعلام مي‌ كردند در عقايد و ...

    گالــــری