شرح کتاب اوصاف الاشراف . همه چیز ملک اوست، ما بریده و جدای از او نیستیم…

  • سه شنبه - 15 بهمن 1398
  • «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ » ( سوره مبارکه بقره. آیه284) این آیه در آغاز فصل محاسبت و مراقبت کتاب اوصاف الاشراف مطرح شده بود.   در این آیه, «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ...

    گالــــری