خودتان را از صادقان جدا نکنید…

 • یکشنبه - 6 مهر 1399
 •             مولوی در مثنوی خیلی شیرین میفرماید که کمال ما اینست که بدون واسطه به محبوب دست پیدا کنیم؛ بی واسطه؛ مستقیما!.. ‌با مفهوم و با استدلال و با خبر و با دلیل و  اینها همه حجاب است ‌و بعد میفرماید الا آن واسطه ای که فانی ...

  نقش استاد در تهذیب اخلاق‏

 • پنجشنبه - 10 بهمن 1398
 • نقش استاد در تهذیب اخلاق‏   گفتیم مرحوم خواجه عبدالله انصاری ریاضت عام را در سه امر خلاصه کرده است: نخست: تهذیب اخلاق، دوم تصفیه اعمال و سوم: بجا آوردن حقوق   اکنون می ‏خواهیم عرض کنیم سر این که خواجه، ریاضت عام را سه امر یاد شده می‏ ...

  ریاضت و شناخت حقایق‏ و داستانی زیبا از مولانا

 • پنجشنبه - 10 بهمن 1398
 • ریاضت و شناخت حقایق‏   سالک باید با ریاضت، نفس خود را تربیت کند و به وسیله ریاضت اقتدار و قدرت خود بیفزاید و ورزیده شود تا بتواند راه کمال و به دست آوردن رستگاری ابدی را با سلامت طی کند و به مقصد برسد.   مولوی در چند ...

  ریاضت، راه ورود به ملکوت‏

 • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
 • ریاضت، راه ورود به ملکوت‏ مفهوم ریاضت را در لغت و اصطلاح بیان کردیم و همچنین بر نیاز سالک الی الله بر ریاضت تاکید کردیم و با توجه به ماهیت، حقیقت ریاضت و ویژگی نقش انسان عرضه داشتیم همان گونه که کره اسب بدون تربیت و ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . تحقق توبه عام دوشرط دارد

 • جمعه - 6 دی 1398
 • توبه‌عام، موقوف و معلّق بر دوشرط است: 1)انسان افعالی که او را به مقصد نزدیک میکند بداند.  و افعالی که انسان را از مقصد دور میکندرا نیز بفهمد.  بایداین علم و معرفت برای انسان حاصل شود.  به بیان دیگر, انسان باید بداند آنی که او را ...

  گالــــری