خاطره ای از حضرت علامه حسن زاده آملی

  • سه شنبه - 22 بهمن 1398
  • حضرت استاد رمضانی :   _یک زمانی خدمت حضرت علامه حسن زاده آملی برخی جداول وفقی در علوم ریاضی را فرا میگرفتیم و در حضور ایشان تمرین میکردیم. _ایشان یک جدولی را ترسیم کردند، مثلا سه در سه، چهار در چهار ، که اعداد وقفی در آن جور ...

    فکر در امور غیر مهم، مزاحم است…

  • دوشنبه - 21 بهمن 1398
  • جناب خواجه نصیرالدین افکار مجازی و علوم غیر نافع را هم از مشاغل و موانع راه سالک میداند: «افکار مجازی شاغل تفکر در امری غیر مهم(1) یا علمی غیر نافع باشد(2)»   فکر مجازی؛ یعنی فکری که اصلا مهم نیستند...  مینشیند آنقدر فکر میکند! راجع به چه? دنبال که میکنی میبینی ...

    گالــــری