شرح کتاب اوصاف الاشراف . غرض از ریاضت سه چیز است

  • یکشنبه - 22 دی 1398
  • متن کتاب: «و غرض از ریاضت سه چیز است یکی رفع موانع از وصول به حق از شواغل ظاهره و باطنه دوم مطیع گردانیدن نفس حیوانی بر عقل عملی را که باعث باشد بر طلب کمال و سوم ملکه گردانیدنن نفس انسانی را به ثبات ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف . ریاضت

  • چهارشنبه - 18 دی 1398
  • باب اول_ فصل چهارم از کتاب . ریاضت «أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ» جناب خواجه، پس از زهد و فقر، ریاضت را مطرح میکند... فکر میکنم متاثر از شیخ الرئیس ابن سینا است؛ که در کتاب اشارات، زهد را ...

    گالــــری