جبر و اختیار از منظر مولانا جلال الدین بلخی

  • چهارشنبه - 2 بهمن 1398
  • مقاله جبر و اختیار از منظر مولانا جلال الدین بلخی / نوشته آیت الله استاد رمضانی     دریافت مقاله: مقاله جبر و اختیار از منظر مولانا . حضرت استاد رمضانی   درج این نکته نیز لازم می آید که این مقاله در دهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی  ...

    آیا خانقاه، خرقه، سماع و مانند آن بدعت است یا نه؟!

  • چهارشنبه - 2 بهمن 1398
  •   مقاله ای از آیت الله استاد حسن رمضانی     برای دریافت مقاله کلیک کنید: آیا خانقاه و خرقه و سماع... بدعت است؟

    گالــــری