مفهوم‏شناسی ریاضت‏

  • چهارشنبه - 9 بهمن 1398
  • عرفان عملی/ مراحل سیر و سلوک/ریاضت چیست؟   مفهوم‏شناسی ریاضت‏ ریاضت در لغت، مصدر فعل راض یروض است، در برخی از کتاب‏های لغت آمده: راض المهر ای ذلله و طوعه و علمه السیر یعنی فلانی کره اسب را رام کرد و آن را منقاد خود نمود و به او ...

    گالــــری