معرفی رساله لقاء الله علامه حسن زاده آملی

  • دوشنبه - 7 بهمن 1398
  • معرفی کتاب های عرفانی رساله لقاء الله‏ نوشته علامه حسن زاده آملی   اين رساله بسيار عزيز كه قرة العين و محبوب سلاك راه دوست و عشاق كوى يار است، در يكى از مسايل مهم و دقيق عرفانى يعنى «لقاء الله» بحث مى كند. حضرت استاد حسن زاده آملی ...

    گالــــری