مصائبی برایمان پیش آمده، چه کنیم؟..

  • جمعه - 2 خرداد 1399
  •             حضرت استاد رمضانی:   برخی از دوستان مراجعه می‌کنند که آقا مصیبتهایی، گرفتاریهایی دچار شدیم و... کذا کذا...؛ دستوری، فرمایشی بفرمایید؟   گفتم همین الان فرض کنید، در صحرای کربلا هستید؛ یک طرف بچه ها گرسنه، تشنه... آنطرف دشمن... یک عده ای جلاد خونخوار و بی خدا و از خدا ...

    گالــــری