علم و قدرت انسان کامل در چه حد است؟

  • یکشنبه - 6 بهمن 1398
  • علم و قدرت انسان کامل در چه حد است؟ - چون انسان كامل خليفه خداست و خداوند نيز به همه چيز دانا: «اِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىء عَليم» (عنكبوت/29،62) و بر همه چيز تواناست: «اِنَّ اللّهَ على كُلِّ شَىء قَدير» (بقره/2،20) مى ‌توان انسانِ كامل را مظهر ...

    گالــــری