شرح کتاب اوصاف الاشراف . اول ای جان دفعِ شّر موش کن…

  • چهارشنبه - 16 بهمن 1398
  •   مولانا در مثنوی، بسیار زیبا می فرماید: ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم می کنیم گر نه موشی دزد در انبار ماست حاصل اعمال چهل ساله کجاست اول ای جان اول دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن مثل کسی که مواظب نیست و دقت ...

    گالــــری