کسی که جزو اولیای خداست عاشق مرگ است…

  • یکشنبه - 14 اردیبهشت 1399
  •                 همه از مرگ می‌ترسند و دغدغه دارند و دچار استرس می‌شوند که حالا مرگ ما نزدیک است فرا برسد... لذا دچار استرس می‌شود و امنیت ندارد؛ اما کسی که جزو اولیای خداست عاشق مرگ است...   «وَ اللَّهِ لَابْنُ أَبِى‏طالِبٍ انَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْىِ أُمِّهِ» امام امیرالمؤمنین علی ...

    سالک تا موقعی که به هدف نرسیده، نیاز به خوف دارد…

  • یکشنبه - 14 اردیبهشت 1399
  •           سالک هم خوف را و هم حزن را لازم دارد... _تا چه زمانی؟ _تا موقعی که به هدف نرسد اینجوری است؛ خائف است؛ اما وقتی به مقصد رسید، مخصوصا به مقام رضا نائل گشت، خوفی نخواهد داشت؛ احساس امنیت می‌کند... در امنیت قرار می‌گیرد؛ چون بناست که او ...

    گالــــری