شرح کتاب اوصاف الاشراف (در مراتب ایمان)

  • چهارشنبه - 27 آذر 1398
  • 1) انسان به زبان بگوید: «اشهدان لااله الاالله، اشهد ان محمد رسول الله و ... »(ایمان زبانی) ؛ که این را نمیشود ایمان نام نهاد. حق تعالی میفرماید: اینها که آمدند گفتند "آمنا قولوا اسلمنا" بگو: «اسلام آوردید؛ نه ایمان» 2)مرتبه بالاتر، قلبی است، که انسان ...

    گالــــری