چطور با وجود مشخص بودن تولد و وفات و کودکی… رسول الله (ص) اخباری معتبر ایشان را اول صادر بیان میکند؟

  • دوشنبه - 30 دی 1398
  • سوال: در اذهان جوانانی که دنبال حقایق و معارف هستند این سؤال بسیار پرسیده می ‌شود که: از یک طرف می ‌بینیم که زمان تولد و وفات، نشو و نما، کودکی، جوانی و میانسالی رسول الله(ص) مشخص است و از طرف دیگر، روایات و اخباری که اعتبار ...

    گالــــری