شرح کتاب اوصاف الاشراف . مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاقبه

  • دوشنبه - 14 بهمن 1398
  • مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاقبه چهار عنوانی هست که در کنار هم مطرح میشود.   _مشارطه آنست که خودش شرط کند، پیمان ببندد که مثلا از این ساعت به بعد من فلان کار را انجام میدهم یا فلان کار را دیگر ترک میکنم. (با خودش چنین شرطی میگذارد ...

    گالــــری