شرح کتاب اوصاف الاشراف . محاسبه الهی (در مورد نیت ها) چگونه صورت میگیرد؟

  • پنجشنبه - 26 دی 1398
  • _در روایت این سوال آمده که در روز قیامت، این همه خلائق(همین افراد فعلی را درنظر بگیرید...) محاسبه شان چقدر طول میکشد  ؟ چه قدر زمان میبرد؟ چقدر سخت است... حالا الان را اضافه بفرمایید به صدسال قبل ... و برگریدید از آغاز خلقت این ...

    شرح کتاب اوصاف الاشراف .محاسبه و مراقبه (محاسبه الهی)

  • چهارشنبه - 25 دی 1398
  • فصل پنجم از  باب دوم کتاب اوصاف الاشراف در مورد محاسبه و مراقبه است.   «وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ » (سوره مبارکه بقره . 284) براساس دعو جناب خواجه در آغاز آیه ای از قرآن مناسب با بحث مطرح میفرمایند؛ مفاد و ...

    گالــــری