شرح کتاب اوصاف الاشراف . اگر کسی اهل محاسبه نبود …

 • یکشنبه - 13 بهمن 1398
 •  اگر کسی اهل محاسبه نبود، خب این قطعا بعدا به حسابش خواهند رسید... و وقتی هم به حسابش برسند، دقیق هم میرسند. آنجاست که دیگر وضع بسیار وخیم خواهد بود؛ خودتان محاسبه کنید و به آن نتیجه ای که گفته شد(شرمندگی) برسی و دست و پایت را جمع ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . هیچکس مزاحم شما نیست؛ این خودت هستی که مزاحم خودت هستی…

 • جمعه - 27 دی 1398
 •   یک خاطره ای را از حضرت آیت الله بهاالدینی(ره) بیان کنیم؛ (البته به صورت کامل نه، آن چه که مورد نیاز است، آن را عرض می کنم) در یک واقعه ای که ایشان مشرف بود؛ (با نفوذ بصرتی که داشت می دانست که وقایع از چه ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . نکات متن (فصل محاسبت و مراقبت)

 • جمعه - 27 دی 1398
 • «وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ (1)أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ » (سوره مبارکه بقره . 284)   (1) آنچه را که در درون شما مستقر شده؛ جای گرفته ؛ آن را اشکار کنید یا نکنید (مهم نیست، آشکار کردن یا نکردن مهم نیست...) به استقرار آنچه که ...

  شرح کتاب اوصاف الاشراف . عشق عفیف

 • چهارشنبه - 25 دی 1398
 • عشق عفیف، یعنی انسان عاشق زیبایی ها باشد... عاشق زیباها باشد...   و میدانید؛ زیبایی بر دو صورت است: زیبایی صوری و ظاهری و زیبایی معنوی و واقعی   _زیبایی صوری و ظاهری اگر همراه با زیبایی واقعی و باطنی بوده باشد؛ یعنی یک نفر هم خَلقا زیبا باشد ...

  گالــــری