چرا هر کس فاطمه سلام الله علیها را شناخت شب قدر را ادراک می‌کند؟

  • یکشنبه - 29 دی 1398
  • چرا هر کس فاطمه سلام الله علیها را شناخت شب قدر را ادراک می‌کند؟ رابطه انسان کامل (مانند حضرت زهرا سلام الله علیها) با شب قدر چیست؟   پاسخ آیت الله استاد حسن رمضانی: حقيقت شب قدر در آنچه به طور معمول می‌دانیم خلاصه نمي‌شود، بلكه حقايقي وراي اين ...

    گالــــری