آیا به نظر امام، از فلسفه و عرفان، معرفت حاصل نمی‌ شود؟ (پاسخ به برداشتی از استاد حکیمی)

  • سه شنبه - 1 بهمن 1398
  • پاسخ به شبهات پاسخ به برداشتی از استاد حکیمی   آیا به نظر امام، از فلسفه و عرفان، معرفت حاصل نمی‌ شود؟ حضرت امام خمینی (ره) فرمایشی را درباره معارف قرآن فرموده‌ اند که آقای حکیمی از آنها مثل دیگر موارد استفاده ابزاری کرده است. ایشان در صفحه 91 ...

    خاطره شنیدنی استاد رمضانی از علامه حسن زاده آملی

  • شنبه - 28 دی 1398
  •   روزی از روزهایی که در محضرشان برای درس اشارات حاضر شده بودیم، ایشان پس از خواندن عبارت، کتاب را بستند و گفتند: آقایان من ! فرض کنید امروز صفحۀ آخر کتاب را خواندیم و اشارات تمام شد، ثمّ ما ذا ، که چی ؟! ما از ...

    گالــــری